Elisete - Azamta eynayim Binyamin

עצמת עיניים בנימין – שיר הזיכרון שלי

שלום יקיריי,
השיר 'עצמת עיינים בנימין' נכתב על יד אבי אליאס והולחן על ידי. אבי שהלך לעולמו לפני כמה זמן בקש ממני לכתוב מנגינה לשיר שהוא כתב לחייל שנחטף ושנהרג בלבנון על ידי מחבלים. השיר הזה הפך בשבילי לשיר זיכרון.
קשה להגיד מילה שמנחמת לאנשים שאבדו בני משפחה וחברים בעת מלחמה או זמנים דומים. לכן אני שותקת ותמיד אזכור.
הנה השיר...