אליזט - כתבה במקומון תל-אביב והפרק שצולם באיטליה - פרסומת - Elisete - and article in Tel-Aviv newspaper and the new episode filmed in Italy - advertisement