המיטב של אוגוסט - תכנית הרדיו בקול הכנרת וההופעה במרכז תרבות ברזיל - פרסומת - The best of August - The radio show in Kol Hakineret and the show in the Brazilian culture center - advertisement