אליזט - שיר תקווה לשפיות - פרסומת - Elisete - A hopeful song for sanity - advertisement